Privacy Verklaring

Artikelen in winkelwagen0

PRIVACY VERKLARING Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis


Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Kamer KP2820, Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie, Postbus 2060, 3000 CB Rotterdam, hierna te noemen “Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis ” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis u over de manier waarop Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis worden aangeboden op www.aseba.nl.

Algemeen

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten.

Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis is voor eigen rekening en risico. Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Auteursrecht

Op de website rust een auteursrecht van Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Privacy

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stem je met dit gebruik hiervan in.

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Wijziging Privacy Verklaring

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.aseba.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.aseba.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.aseba.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 31-05-2018.

Welke gegevens verzamelen wij?

U kunt onze website gewoon anoniem bezoeken. Wij verzamelen wel gegevens over de gebruikers van onze website, zoals welke browser u gebruikt, hoe lang u onze pagina bezoekt, etc., maar met die gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wel verzamelen wij ook IP-adressen waarmee u mogelijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Maar over het algemeen zal een IP-adres slechts herleidbaar zijn tot uw provider of uw bedrijfsnetwerk. Met die IP-adressen doen wij ook niets om u persoonlijk te herleiden.
Voor het overige verzamelen wij alleen persoonsgegevens die u ons zélf verstrekt. Bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen, of als u een product, zoals bijvoorbeeld een vragenlijst van ons afneemt.

Soms moeten we uw gegevens aan iemand anders geven

Het kan zijn dat wij vanuit wet en regelgeving onder omstandigheden uw gegevens moeten verstrekken aan een derde of openbaar moeten maken.
Het kan zijn dat we gebruik maken van een ICT-dienstverlener en dat uw persoonsgegevens door die “derde” partij, ergens buiten ons bedrijf worden opgeslagen.
Maar maakt u zich geen zorgen: als wij gebruik maken van een derde partij zullen wij die partij ook verplichten zorgvuldig om te gaan met uw gegevens, deze goed te beveiligen en die derde de gegevens slechts laten gebruiken voor dezelfde doeleinden als dat wij dat doen.
In geen geval geven wij uw gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden!

Google Analytics

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis maakt voor haar website gebruik van Google Analytics. Dit zijn cookies, waarmee wij kunnen nagaan hoe u gebruik maakt van onze website. De door Google verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) wordt opgeslagen door Google op servers in de VS. Google gebruikt die informatie om ons te informeren over uw surfgedrag, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen, etc.

Google mag die informatie volgens haar eigen voorwaarden aan derden verschaffen als zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover die derden de gegevens namens Google verwerken. Overigens kunt u het plaatsen van cookies gewoon weigeren als u dat echt niet wilt, door uw browser erop in te stellen dat u van onze website (of van alle websites) geen cookies wilt ontvangen. Ook kunt u alle cookies die al opgeslagen staan op uw computer, simpelweg verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies, vindt u in de help-functie van uw browser.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Als de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij is of de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, zullen uw gegevens worden vernietigd. De bewaartermijn die Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis hiervoor in acht neemt is zeven jaar.

Beveiliging.

Wij gebruiken bij ons contactformulier geen speciale encryptiemethodes, omdat u puur vrijwillig uw informatie aan ons verstrekt en die paar gegevens die wij vragen ook niet speciaal gevoelig zijn. Uw persoonsgegevens die wij in ons informatiesysteem hebben staan voor de behandeling van informatieaanvraag of aankoop van een test, zijn uiteraard goed beveiligd door ons. Als wij gebruiken van een externe ICT-dienstverlener die daardoor ook toegang heeft tot uw gegevens, verplichten wij die ICT-dienstverlener ook de persoonsgegevens zorgvuldig op te slaan en te beveiligen, en verbieden wij hun om die gegevens in te zien. Uw dossier komt niet op straat te liggen.

Uw Rechten

De AVG geeft u een aantal rechten. Deze rechten staan hieronder weergegeven.
I.) Inzage
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben in te zien.
II.) Wijziging/Verwijdering
U kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens wij van u in ons systeem hebben. U kunt vragen om wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens.
III.) Recht op vergeten te worden
De AVG heeft het recht om ‘vergeten te worden’ geïntroduceerd. Dit gaat verder dan alleen de verwijdering van uw gegevens. Op grond van het recht van vergetelheid moeten wij ervoor zorgen dat iedere koppeling naar en kopie of reproductie van uw persoonsgegevens moeten wissen. Wij moeten alle partijen die uw persoonsgegevens verwerken op de hoogte brengen van het feit dat u een beroep doet op dit recht. Deze partijen moeten ook alle persoonsgegevens wissen.
IV.) Recht van verzet
Onder bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen –verdere- verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval moeten wij de verwerking staken.
V.) Recht op beperking van de verwerking
Onder bepaalde omstandigheden heeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten’ zetten.
VI.) Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht een kopie op te vragen en te verkrijgen van alle persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

U kunt deze rechten uitoefenen door dit schriftelijk kenbaar te maken aan ons. U kunt hiervoor de contactgegevens gebruiken die hieronder staan weergegeven. Na ontvangst van uw verzoek informeren wij u binnen 1 maand over uitvoering hiervan.

Contactgegevens:
Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie
info@aseba.nl